คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ - ENTER

การเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว

ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1  

ตม.จว.หนองคาย

---------------------------

คนไทยและคนต่างชาติ (ยกเว้นสัญชาติลาว)  ที่จะเดินทางไปยัง สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 – วันที่ 20 เมษายน 2563 ต้องมีเอกสาร ดังนี้

1.     หนังสือเดินทางเท่านั้น (Passport)  (กรณีหนังสือเดินทางทั่วไป) 

2.     ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ที่สถานเอกอัครทูตลาว ณ กรุงเทพมหานคร หรือ สถานกงสุลใหญ่ลาว ณ ขอนแก่น ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

?       จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1  จว.หนองคาย

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

 

ทั้งนี้  สถานเอกอัครทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการการเข้าเมือง ของ สปป.ลาว  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ 8/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 >>ประกาศจากเอกอัคราชฑูต ณ เวียงจันทร์ ที่ 8/2563<<

และประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป >>ประกาศจังหวัดหนองคาย<<

 

?       สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) แล้ว ในการเดินทางเข้า สปป.ลาวจะต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันว่าปลอดโรคโควิด-19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วันด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติการจำกัดตนเองอยู่บริเวณที่พักของตนอย่างน้อย 14 วัน

 

?       กรณีมีไข้ให้ติดต่อแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน หากต้องการทราบรายรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยราชการไทยใน สปป.ลาว ดังนี้

              1. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ +856 20 55 512 228

2. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต +856 20 95 208 537

 

หากมีกรณีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตม.จว.หนองคายจะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563