ตม.จว.หนองคาย ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง

วันที่ (23 ต.ค.61) เวลา 10.00 น.

พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผกก.ตม.จว.หนองคาย มอบหมายให้ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมใจประสงค์ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.หนองคาย และ พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร์ สว.ตม.จว.หนองคาย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ตม.จว.หนองคาย ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับมาตรการคัดกรองคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร อีกทั้งเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบเอกสารเดินทางผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร ด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุ คดีเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือบริเวณพื้นที่การจัดงาน