ตม.จว.หนองคาย : ร่วมให้การต้อนรับ รอง ผบก.ตม.4

วันที่ (23 ต.ค.61) เวลา 13.40 น.

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมใจประสงค์ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร์ สว.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ต.จิรายุทธ คงคลัง สว.ตม.จว.หนองคาย และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมาตรวจการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก 2561 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามสั่งการของ รรท.ผบช.สตม. อย่างเคร่งครัด ให้เข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารเดินทางผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือบริเวณพื้นที่การจัดงาน