ตม.จว.หนองคาย ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลสัญชาติไทย

วันที่ (25 ธ.ค.2563) เวลา 11.00 น.

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอกสุทธิพันธุ์ ต่ายทอง และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรับบุคคลสัญชาติไทย ภายใต้การอำนวยการ โดย พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต ผกก.ตม.จว.หนองคาย มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย พร้อมข้าราชการตำรวจงานตรวจบุคคลและพาหนะฯ ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 รวมจำนวน 6 ราย โดย จว.หนองคาย ได้นำไปกักตัวตามมาตรฐานในสถานที่กำหนดของจังหวัด (Local Quarantine) เป็นที่เรียบร้อย