คัดกรองผู้เดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

วันที่ (1 ม.ค.2564) เวลา 12.30 น.

พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต ผกก.ตม.จว.หนองคาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ – จุดสกัด คัดกรองผู้เดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมอบน้ำดื่ม สิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจหนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย