หมดเขต : 16 มิ.ย. 2564 นี้

การจัดเก็บอัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2564 เท่านั้น