การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน มกราคม 2567

พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคายให้เจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาติดต่องานบริการคนต่างด้าว

Skip to content