วันที่ 17 มี.ค.2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ 2 ด่าน (เวียงจันทน์-หนองคาย) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2023 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหาร การคุ้มครองด่านสากลสะพาน มิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 1 ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1 ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content