การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ให้สิบเวรประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาติดต่องานบริการคนต่างด้าว ตม.จว.หนองคาย

Skip to content