วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ,พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย , พ.ต.ท.หญิง จุทามาศ ชุ่มทองพิทักษ์ สว.ตม.จว.หนองคายและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการเจริญจิตตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content