ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567

#ทุกความเห็นมีความหมาย#อำนวยความสะดวก#betterservice#CitizenSurvey67

Tags:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content