เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ให้ร้อยเวรปฏิบัติหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้า-ออก ที่จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย หรือ Scan QR Code ที่ติดตั้งไว้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ งานตรวจบุคคลและพาหนะ

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content