Monday, 26 February 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ครัังที่ 9/2565

วันที่ (26 ก.ย.2565) เวลา 13.30 น.

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต ผกก.ตม.จว.หนองคาย มอบหมายให้

พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.จว.หนองคาย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน