Monday, 26 February 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ

ประชุมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎรฯ

วันที่ (26 ก.ย.2565) เวลา 14.30 น.

พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต ผกก.ตม.จว.หนองคาย

เข้าร่วมประชุมหัวข้อประชุมการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ การปฏิบัติการด้วยการกำลังทหาร และการพัฒนา ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย