Monday, 26 February 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ

advertise

ฝึกอบรมความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันนี้ (9 ม.ค.2566) เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย

มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา, พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ชุ่มทองพิทักษ์ และ พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.จว.หนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ตม.จว.หนองคาย