Monday, 26 February 2024
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ

notification

ข่าวลือ จุดผ่านแดนจะปิดทำการ ไม่เป็นจริง

 

ประกาศเพื่อทราบ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายยังเปิดตามปกติ

ตามที่กระแสข่าวในสังคมออนไลน์

และประชาชนผู้เดินทาง เข้า-ออก ประเทศติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการปิดด่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ยังเปิดให้เดินทางเข้า - ออก ปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 22.00 น