วันที่ (3 ม.ค.67) เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.กฤชมงกุฎ บูรณะภักดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย ประชุมกำหนดกรอบแนวทางและติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ตม.จว.หนองคาย

Categories:

Comments are closed

Recent Posts

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง
Skip to content